625 35 28 15 rgrau@rgrauarq.com

Viaducte del Metro de Rennes

Tram de 2,4 km del viaducte del Metro de Rennes (Eiffage i Razel-Bec). Rennes, 2017 Especejament de l’acer estructural, comandes y organització de camions. com a director tècnic de READPLAN, S.L.  

Tanca i paviment a CLH Port de Barcelona

Cap d’obra, supervisió de projecte, replanteig, organització d’equips, control de temps en obra i de qualitats i costos dels materials, certificació dels treballs realitzats. 2009       per Obres i Serveis Llovet, S.L.

Implantació d’una línia de triturats metàl·lics Alberich

Alberich, S.A. (Castellbisbal) 2009     Cap d’obra, supervisió de projecte, replanteig, organització d’equips, control de temps en obra i de qualitats i costos dels materials, certificació dels treballs realitzats. per Obres i Serveis Llovet,...