625 35 28 15 rgrau@rgrauarq.com

111 apartaments alt-standing El Djenane 4 i 5.

Tikesraine – Alger (Algeria) 2012-2015

Project Manager

com a director tècnic d’INTEGRAL, S.A. ALGÉRIE ENGINEERING