625 35 28 15 rgrau@rgrauarq.com

Projecte bàsic.  2007

juntament amb Pere Grau-Habitam3