625 35 28 15 rgrau@rgrauarq.com

Claus en mà, gestió d’obra, projecte bàsic, executiu i direcció d’obres. 2007

   

juntament amb Pere Grau-Habitam3