625 35 28 15 rgrau@rgrauarq.com

24 apartaments , 43 places d’aparcament i piscina

C/ Josep Irla, 61 (Sant Cugat del Vallès) 2017

Avantprojecte i estudi de viabilitat (Revit LOD 300)

      

RG arquitectura