625 35 28 15 rgrau@rgrauarq.com

Reforma interior de local per a escola de dansa.

C/ Sant Martí, 12 (Sant Cugat del Vallès) 2018

Claus en mà (projecte bàsic, executiu, direcció i gestió d’obra, llicència d’activitats).

RG arquitectura