625 35 28 15 rgrau@rgrauarq.com

4 habitatges i local comercial en edifici plurifamiliar i 2 dúplex unifamiliars amb aparcament.

C/ Creu, 41 (Sant Cugat del Vallès) 2018

Projecte bàsic i executiu (Revit LOD 300)

  

  

RG arquitectura