625 35 28 15 rgrau@rgrauarq.com

Estació del Mercado de Santa Anita de la Línea 2 del Metro de Lima (Consorcio Constructor Metro 2 Lima: Cosapi, Impregilo, Iridium-ACS, Vialia-FCC).

Lima, 2016

Especejament i plànols de muntatge de l’acer estructural.

com a director tècnic de READPLAN, S.L.