625 35 28 15 rgrau@rgrauarq.com

Supervisió de projecte, ajuda en el replanteig, control de qualitats i costos dels materials, ajuda en la certificació dels treballs realitzats. 2009-2010

per Obres i Serveis Llovet, S.L.